Recurring

IN DIVINA VERITAS. Cafè Filosòfic. (quinzenal)

5€ - la sessió DIMARTS QUINZENAL DE 18:30h a 20,30h El Cafè Filosòfic és una activitat on es reflexiona i es dialoga sobre temes que poden contribuir a desenvolupar una vida plena i lliure, mantenint un diàleg des de la perspectiva de la Filosofia Pràctica i fomentant el Pensament Crític i l'Ètica sobre diferents qüestions que […]

Lliure – €5